OUTDOOR LEARNING - TERMINOLOGIE

Outdoor learning is een internationaal gebruikt begrip, met een zeer uiteenlopende invulling.  Outdoor learning / outdoor education / learning outside the classroom / adventurous learning / adventure education / place based education … zijn allemaal varianten die door mekaar worden gebruikt. Een Vlaamse vertaling bestaat niet.


image-140715-ddf86b6b55b54f3ea598dca043d5b51d.png
image-140864-IMG_3186.w640.JPG
OUTDOOR LEARNING - WAT IS HET DAN ?

Bij outdoor learning  komt het er op neer dat men het naar buiten gaan op zich gebruikt om aan een specifiek doel te werken: persoonlijke ontwikkeling, ontspanning, groepsdynamiek, gezondheid, natuureducatie, … Heel vaak gebeurt dit op een eerder avontuurlijke manier.  Recent is er een duidelijk merkbare (internationale) verschuiving van deze meer avontuurlijke kijk op outdoor learning naar het letterlijke ‘Leren buiten de klas’: men wordt zich bewust van het effect van outdoor learning op kinderen, en daarom wordt outdoor learning steeds meer in het schoolgebeuren geïntegreerd. Traditioneel wordt outdoor learning gezien als complementair met onderwijs: Het komt ervoor of erna, het vult het traditionele onderwijs aan. Het wordt ingevuld door daguitstappen, meerdaagse schoolreizen, activiteien onder leiding van ervaren externen, vrij spel in de buitenlucht, ...
 
Ondanks de variabele invulling, is er wel een gemeenschappelijke basis bij het hele concept van outdoor learning:
  • Outdoor learning speelt zich niet af binnen de 4 klasmuren
  • Outdoor learning gaat over geïntegreerd bezig zijn met de realiteit
  • Outdoor learning laat kinderen de wereld actief beleven
  • Outdoor learning bevordert heel wat ‘secundaire vaardigheden’ (sociale vaardigheden, oplossingsgericht denken, creatief denken, …) bovenop de klassieke schoolse vaardigheden
Ook al kennen we in Vlaanderen het begrip ‘outdoor learning’ niet, toch bestaat er ook hier een ruime invulling en toenemende interesse voor, meestal gebaseerd op persoonlijke, lokale initiatieven. Tot op heden is er weinig navorming of netwerk in Vlaanderen voorhanden.
 


image-140929-IMG_1680.w640.JPG
OUTDOOR LEARNING - Wetenschappelijk evidentie

Wetenschappelijk inzichten onderbouwen het potentieel van outdoor learning voor het onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat outdoor learning een positieve impact heeft op de ontwikkeling van sociale vaardigheden van kinderen, op hun gezondheid en welbevinden, op hun zelfvertrouwen en gevoel van verbondenheid met de wereld.  Daarnaast bevordert outdoor learning ook de motivatie van kinderen om te leren en blijkt het leerresultaat voor basisvakken zoals wiskunde, taal en wetenschappen beter te zijn.
Ook voor de leerkracht zijn de voordelen bewezen: onderzoek toont aan dat leerkrachten verbetering van eigen onderwijsstijl ervaren door buiten de klas les te geven, en dat hun relatie met leerlingen positief wordt bekrachtigd.  Outdoor learning leidt tot een sterkere persoonlijke ontwikkeling van zowel leerling als leerkracht, en zorgt voor een diepgaande verbondenheid tussen beiden en de omgeving.  Daardoor leunt Outdoor learning dicht aan bij de 4 peilers van Unesco: learning to know, to do, to be en live together.