Wat is OutdAre Teaching ?

Het project OutdAre Teaching heeft als sleutelwoorden ‘dare’ en ‘teach’: Het gaat over durven en uitdagen, het gaat over de rol van de leerkracht.  Het gaat over leerkrachten die leren écht relevant en betekenisvol willen maken, leerkrachten die kinderen de nodige 21ste eeuwse vaardigheden willen meegeven die ze nodig zullen hebben in een continu veranderende maatschappij, leerkrachten die kinderen willen uitdagen tot leren, en die daarvoor de meest evidente context tot leren kunnen gebruiken: de leefwereld van het kind. De leefwereld van kinderen, een betekenisvolle fysieke en mentale setting waarin kinderen het best tot leren komen, bevat een potentieel aan mogelijkheden die vaak onderbenut wordt door leerkrachten.

Hoe kunnen leerkrachten de leerkansen buiten de klas (opnieuw leren) zien en optimaal benutten om kinderen uit te dagen tot vaardigheden zoals probleemoplossend denken, samenwerken, creativiteit, …? Hoe kunnen ze de leerkansen uit de nabije omgeving inzetten om het curriculum dat ze moeten aanbrengen betekenisvol te maken voor kinderen ? Hoe kunnen ze daarbij basisvakken zoals taal, wiskunde, beweging, … op een geïntegreerde en authentieke manier aanbieden ? Het vergt een attitude van leerkrachten om anders te gaan kijken naar de omgeving en om anders om te gaan met kinderen. Het geven van verantwoordelijkheid en keuzevrijheid, en uitdagen tot kennis staan centraal. Dit project biedt aan leerkrachten handvaten tot vertrouwen. 

Visie OutdAre Teaching
image-140884-model.png

De visie van OutdAre Teaching wordt weergegeven aan de hand van het bovenstaande model: het 3B-model. De 3 B's refereren naar de B’s in bewogenheid, betekenisrijk en belevingsrijk. In dit model staat de leefwereld (zowel mentaal als fysiek) van het kind centraal en gaan we er van uit dat leren slechts écht leren wordt indien:
  • de ontwikkelingsdoelen en eindtermen uit het curriculum werkelijk betekenis krijgen in de (be-)leefwereld van het kind
  • de leerkracht letterlijk met kinderen in de leefwereld ‘beweegt’, maar ook in figuurlijke zin tot bewogenheid aanzet
  • het kind de leefwereld authentiek beleeft
​​
image-140592-LL_3.w640.JPG
image-140929-IMG_1680.w640.JPG
image-140930-IMG_8486.w640.JPG
image-140585-4470ea878acf405cae3e37107cdc23cd.jpg